شاهدانهای اداره معرفی معافیت تسهیلات

شاهدانهای: اداره معرفی معافیت تسهیلات خبر دانشگاه

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات AFC قانون بازی در ورزشگاه بی طرف را لغو کرد

کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری بازی در زمین بی طرف را لغو کرد و این ناکامی بزرگ جهت دو کشور عربستان و امارات است. 

AFC قانون بازی در ورزشگاه بی طرف را لغو کرد

AFC قانون بازی در ورزشگاه بی طرف را لغو کرد

عبارات مهم : ایران

کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری بازی در زمین بی طرف را لغو کرد و این ناکامی بزرگ جهت دو کشور عربستان و امارات هست.

به گزارش ایسنا، جلسه آینده ساز کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت بررسی بازی در ورزشگاه های بی طرف امروز برگزار شد.

AFC قانون بازی در ورزشگاه بی طرف را لغو کرد

در این جلسه با وجود فشارهای دو کشور عربستان و امارات، کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری بازی در زمین بی طرف را لغو کرد.

بر این اساس تیم های عربستانی و اماراتی موظف هستند که در کشور عزیزمان ایران و قطر به میدان روند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری بازی در زمین بی طرف را لغو کرد و این ناکامی بزرگ جهت دو کشور عربستان و امارات است. 

دو کشور عربستان و امارات پیش از این ترساندن کردند که به هیچ وجه حاضر نیستند در قطر و کشور عزیزمان ایران به میدان روند و در صورت اصرار کنفدراسیون فوتبال آسیا، از لیگ قهرمانان آسیا کناره گیری می کنند.

واژه های کلیدی: ایران | قانون | امارات | فوتبال | برگزاری | عربستان | ورزشگاه | عربستانی | کنفدراسیون آسیا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz